Chaotická Neutralita, "Nomád"

Chaoticky neutrální bytosti dělají to, co je zrovna napadne, dobro a zlo je pro ně při rozhodování až druhořadé. Je známo že taková bytost může vsadit vše co má a nechat o osudu svého majetku rozhodnout jediný vrh kostkou. Jsou téměř naprosto nepředvídatelní a nespolehliví, jediná věc na kterou se v jejich případě dá spolehnout je právě jejich neposlehlivost.
 
Toto je ten nespoutaný hedonista, gambler, kočovník nebo rozmařilec, nehledající nic jiného než sebeuspokojení. Udělá to, co ho bude zrovna bavit, uspokojovat nebo tím něco získá. Ačkoliv respektují životy ostatních, svého si váží nejvíce a je pro ně ten nejdůležitější. Taková bytost vždy hledá tu nejvýhodnější, nejzábavnější nebo nejzajímavější nabídku a bude spolupracovat s dobrem i zlem, pokud z takové situace vyjde nejlépe. 
 
Zákony, pravidla a tradice podle ní jen narušují osobní svobodu a jsou tu právě od toho, aby se porušovaly. Tato bytost neustále osciluje mezi dobrem a zlem, pravidla si buď upravuje podle svých potřeb nebo je úplně ignoruje.
 
Taková bytost se dokonce může chovat naprosto náhodně, důvod k tomu mít může a nemusí. Mohou pod dlouhou dobu zůstávat pod něčich vedením a z ničeho nic se rozhodnout ho opustit. Nenávidí když se někdo staví do cesty jejich svobodě, v takovém případě mohou udělat cokoliv aby dotyčného ze svojí cesty dostali. Jejich priority se během života mění, mohou se dokonce přiklonit k jinému přesvědčení a když se to nejméně hodí, tak se opět odklonit.
 
Mohou být těmi nejhoršími šejdíři a podvádět lidi, ne kvůli zisku, ale prostě pro zábavu. Jejich hnacím motorem nemusí být zisk, sláva ani zábava, mohou něco udělat jen proto, aby viděli co se stane.
 
Ačkoliv násilí a vyhrožování nejsou typické chaoticky neutrální vlasnosti, mohou se k nim uchýlit aby dosáhli svého. Takové bytosti budou téměř vždy následovat nějaký sobecký cíl, kupříkladu zisk. Ostatní je proto budou považovat za chamtivce, oni to vnímají jako sebenaplnění. Narozdíl od zlých bytostí však nebudou pro dosažení svých cílů nikomu ubližovat, není-li to nezbytně nutné. 
 
Typy
 
1) První typ se dá zběžně nazvat jako skutečný hedonista, zajímá ho uspokojování svých tužeb a prosazování vlastních zájmů. Pravidla, tradice či zákony ho nezajímají, řídí se jimi jen pokud je to jediná možnost jak dosáhnout toho, co chce. V nejhorším případě je schopnen páchat nemorální až kriminální činy, neutrálnímu či chaotickému zlu se však vymyká, jelikož není vyloženě zlomyslný. Není zlý, jeho zájmy na to zkrátka nejsou dostatečně bezohledné (případně k němu promlouvá svědomí). Není ovšem ani dost altruistický na to, aby byl považován za dobrého. Většinou dobro a zlo zkrátka přehlíží nebo vnímá s pohrdáním. V nejlepším případě je milý ke svým přátelům, rodině a cizincům. V nejhorším je to sebestředný bezohledný vůl, kterého práva ostatních nezajímají.
 
2) Dvojky jsou odpřísahlé chaoticky neutrálnímu ideálu, kupříkladu anarchisté, liberálové nebo něco v tom duchu. Jsou připraveni pracovat ve skupině aby shodili současný systém, což je může dostat do teritoria zásadově neutrálních bytostí, pokud to přeženou. To může být velmi zrádné, jelikož je krajně obtížné, ne-li nemožné, shodit současný systém a neporušit tím cizí práva. Tyto skupinky ovšem bývají poměrně neúspěšné (alespoň ve skutečném životě). V nejlepším případě mohou svrhnout nějaký skutečně zkažený systém a nahradit ho něčím jiným. V tom nejhorším ho zruší a nastane totální chaos a anarchie. Případně mohou být oddání chaoticky neutrálnímu ideálu tím způsobem, že považují za svou povinnost vše kolem sebe trochu oživovat a bojovat proti nudě.
 
3) Toto je někdo, kdo jde proti systému a mainstreamu jen proto, aby proti tomu šel. Jeho ideály jsou poměrně mělké a pokud mu někdo řekne "kupovat produkty této společnosti je rebélie," bude je kupovat. Věří tomu že je prostě cool oponovat autoritě a je velmi náchylný vlivu mocných a přesvědčivých lidí, případně nějakým módním výstřelkům, o kterých je přesvědčen že je nikdo jiný nenosí. Nenávidí nějakou autoritativní figuru (otec, otčím, matka, starší bratr...), případně jen nemá jak naplnit svůj život a tak Chaotickou Neutralitu využívá jako podmět, který dá jeho životu směr. V nejlepším případě si vyvine nějaké dobré vlastnosti a v tom nejhorším natolik propadne vlivu těch zlých, že se jedním stane.
 
4) Tento typ jsou cynikové, kteří necítí oddanost naprosto k nikomu a sami rozhodují o tom co je dobré, špatné a jestli se jim chce s tím něco dělat. Často ve svém životě přišli o iluze, například jim vymřela rodina, nevyšla kariéra nebo musejí žít s nějakým jiným břemenem. Původně byli nějakého zcela jiného přesvědčení, ale někteří byli cynikové už od narození, případně vlivem špatného dětství. Jejich služby se dají koupit a mohou bojovat proti zlu nebo mu lézt do cesty. Ovšem chybí jim ono přesvědčení a když se snaží v tom nějak zlepšit, stanou se svými vlastními nepřáteli. Většinou jsou to samotáři, kteří ovšem mohou mít hrstku známých nebo dobrých přátel. Co dělají, dělají pro peníze a luxus, v nejhorším případě mohou být naprosto nemorální a je jim jedno, jestli někoho přímo či nepřímo zraní. Stále ovšem mají potenciál stát se dobrou bytostí.
 
5) Netřeba být cvok, ale pomáhá to zapadnout do tohoto typu! Jsou doslova nebo téměř šílení, někdy se chovají až chaoticky stupidně. Nebo jednají podle vlastní podivné logiky, která je dělá nespolehlivými, nepředvídatelnými a nestabilními. Žijí až příliš ve svém světě a chovají se tak náhodně, že zkrátka nemohou být benevolentní nebo malevolentní. Může se to projevovat na různé škále, od prostého šprýmaře až po dokonalého pomatence. Každopádně tyto bytosti se neřídí žádnou zdravou logikou. Pamatujte že toto neplatí o ostatních typech chaoticky neutrálních bytostí. Také sem automaticky nezapadá každý cvok, musí sedět popisu.

Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————