Skutečná Neutralita, "Vyrovnaný"

Skutečně neutrálním bytostem jde o to mít se dobře a také aby se měla dobře skupina, která jim nějak pomáhá nebo je s nimi jnak vázána. Kupříkladu rodina nebo přátelé. Budou hodní ke svým přátelům a rodině, případně těm kteří jim pomáhají. Na druhou stranu ublíží pouze těm, kteří ubližují nebo škodí jim. Zbytek je nezajímá. Nepřejí cizím lidem nic zlého, ale raději ať to raději potká cizí, než je samotné.
 
Pokud přítel či člen rodiny potřebuje pomoc, poskytnou mu ji. Když ji potřebuje někdo cizí, zváží rizika a možnosti odměny. V případě že ji potřebuje nepřítel, nechají ho být nebo toho využijí.
 
Toto je zkrátka ten obyčejný člověk, který si chce v klidu žít svým způsobem života. Má lidi na kterých mu záleží, stejně jako nějaké nepřátele. Bezdůvodně neubližuje ani nepomáhá. Nebo to může být někdo, kdo k tomuto přesvědčení dospěl filozofickou cestou a vybral si ho jako ze všech to nejvyrovnanější. Do této kategorie spadají také zvířata a cokoliv, co není schopno morálních rozhodnutí a řídí se pouze instinktem.
 
Skutečně neutrální bytost, která se tomuto přesvědčení oddala filozoficky, považuje zásady, chaos, dobro a zlo za extrémní, ale důležité složky celého universa. A žádné by se neměla dávat přednost.
 
Bytosti s tímto přesvědčením obvykle více či méně inklinují k jinému, z vlastní povahy pokud se o své přesvědčení zkrátka nestarají. A podle toho která složka zrovna potřebuje protiváhu, pokud k němu inklinují filozoficky. Pokud například byla jejich oblast v rukou zlých sil, které však byly přemoženy, přestane se chovat altruisticky a vrátí se zpět ke své neutralitě.
 
Toto je pravděpodobně to nejvíce nepochopené přesvědčení ze všech. Někteří si totiž myslí, že taková bytost jedná podle jednoho přesvědčení jeden den a podle zcela jiného den další. To by ji dělalo nepředvídatelnou a hraničilo by to s Chaotickou Neutralitou až Chaotickou Stupiditou. Tyto bytosti nejsou zkrátka zaujaté vůči žádnému morálnímu, legálnímu nebo filozofickému systému. Neznamená to že nemají žádné zájmy, osobní cíle nebo ambice, cení si svého blahobytu a blízkých.
 
Typy
 
1) Zmíněný výše, toto je někdo kdo se o své přesvědčení zkrátka nestará, žije si po svém. Hezky podle pravidel, ale sem tam je porušit nikomu neublíží. Také sem zapadá kupříkladu neutrálně zlý padouch, který však podstopil vývoj osobnosti a dostal se do bodu, kdy sice plní své zájmy, ale už u toho nikomu neškodí. První typ je například vědec, který bude pomáhat hrdinovi, protože slouží jeho zájmu. Ze stejných důvodů bude pomáhat i záporákovi.
 
2) Druhým typem jsou zvířata. Také sem patří roboti, kteří nemají naprogramovaný žádný etický či morální systém. 
 
3) Poslední typ jsou ti, kdož si toto přesvědčení vybrali z filozofických důvodů. Kupříkladu někdo, kdo se snaží žít v rovnováze s přírodou, také sem patří druidi. Jeho chování je popsané výše.

Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————