Zásadová Neutralita, "Soudce"

Zásadově neutrální bytosti uznávají spořádanost, pravidla či tradice. Ať už vlastní nebo nějaké skupiny, které jsou součástí. Považují zásady za jednoznačně výhodné a staví je nad dobro či zlo. Budou je následovat, ať už jsou spravedlivé či ne.
 
Toto je ten férový člověk, který dá své slovo a dostojí mu. Jedná podle jasných zásad a dá se na něj spolehnout. Také to ovšem může být poměrně slepá ovečka systému, tupě následující pokyny.
 
Pokud jsou součástí celku a většina bytostí není spokojena se zásadami v něm panujícími, musejí najít legální způsob jak je změnit. Rebélie je zločin, jedno jaké důvody za ní stojí. Co se týče jejich každodenních afér, budou se buď řídit zákony, pravidly či tradicemi panujícími v oblasti, ve které se zronva nachází, nebo použijí svůj vlastní smysl pro čest.
 
Respektují buď autority i své kolegy či pravidla samotná, případně vše. Pokud dají své slovo, dodrží ho. Poruší ho pouze v případě že k tomu mají jak důvod, tak legální cestu jak toho dosáhnout. Respektují svoji pozici ve společnosti a budou podle toho jednat.
 
Tyto bytosti většinou vidí zásady, pravidla a tradice jako něco, co podporuje úspěch celé skupiny, nejen jedince a to je pro ně důležité. Mají rády životní jistoty jako jsou kariéra a rodina.
 
Typy
 
1) První typ věři v autoritu jako v tu nejdůležitější věc. Důležitá nejsou pravidla samotná, hlavní je že přinášejí pořádek do společnosti. Může věřit i tomu, že jeho nadřízení si mohou upravovat pravidla jak jim připadá vhodné. Autorita se zkrátka má poslouchat, i když ji nenávidíte z celého srdce. Většinou je to však prostě někdo, kdo poslouchá nějakou autoritativní figuru (např. policistu) bez odmlouvání a někdy dokonce i s obdivem. V extrémních případech to může vést k páchání nemorálních činů, ospravedlněných větou "Jen následuji pokyny." Nicméně, tento typ má stále určité morální hranice, za které nepůjde. A pokud uvidí že si jeho nadřízený přeje jinak, přestane ho poslouchat, to je to, co ho odlišuje od Zásadové Stupidity.
 
2) Tento typ věří v pravidla (zákon či tradice) nade vše. Bude se jimi řídit, nezávisle na autoritě, samozřejmě pokud ona pravidla neobsahují obdiv k autoritám. Bude je následovat doslovně. Tak moc věří v pravidla, že je vidí jako morální zásady, díky čemuž se považuje za zásadově dobrého. Ovšem tam nezapadá, jelikož tato pravidla nejsou dostatenčně morální. Případně to může vést k extrémním situacím, kdy se bude svými pravidly řídit i tam, kde se to krajně nehodí (například území zcela jiné kultury). Bude se hádat s ostatními, že tato pravidla jsou ta nejlepší a je dokonce schopen udat svého nadřízeného, pokud je nedodrží, z důdovdů hrdinských či záporáckých. Může a nemusí být zásadově stupidní.
 
3) Trojka následuje vlastní osobní kodex, případně kodex vytvořený někým jiným. Například náboženské vyznání nebo rytířské zásady. Bude ho následovat doslovně a upřednostní ho před jakýmikoliv pravidly, mohou se dostat i do konfliktu s místními zákony, pravidly či tradicemi. Toto je ovšem nedělá chaotickými, jelikož jsou na sebe až příliš přísní. Zajímá je jak znění, tak účel jejich kodexu a v nejhorším případě ho mohou považovat za nadřazený naproto všemu.
 
4) Poslední typ se nachází v morálním vakuu. Kupříkladu v nějakém postapokalyptickém světě, kde už žádná pravidla neplatí a tak se snaží nastolit pořádek. Bude ho nejspíše zakládat na tom, co si pamatuje - vražda je trestná, protože je zkrátka špatná. Nebo protože civilizované společnosti takové chování trestají. Také se o to samé může pokoušet ve společnosti, kde sice pravidla jsou, ale ne taková, jaká by si představoval. Například v nějaké dystopické násilné společnosti, kde "zákon" pochází od zkorumpovaných a mocných, případně je vláda chaotická nebo se o zákon ani příliš neazajímá. V takovém případě se oddá svým vlastním pravidlům, případně pravidlům své původní společnosti. V nejlepším případě přinesou spravedlnost do některých nejistých situací, v nejhorším se může obrátit k tyranii a bezohlednosti umocněné faktem, že utváří pravidla od základů.

Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————