Chaotické Dobro, "Rebel"

Chaoticky dobré bytosti jsou silní individualisti s dobrým srdcem. Věří v dobro a svobodu, ale už nerespektují pravidla nebo nějakou formu řádu. Nenávidí lidi, kteří nutí jiné dělat něco, co nechtějí. Ačkoliv to myslí dobře, mohou se lehce někomu znelíbit právě kvůli jejich ignoraci či přímému narušování nějakých pravidel v rámci dobra.
 
Toto je ten požitkář, který ačkoliv může být poněkud sebestředný, udělá cokoliv aby pomohl ostatním z nouze. A nezastaví ho přitom žádné regulace, pravidla či něčí nařízení. Možná o to raději prosadí svou.
 
Tyto bytosti věří, že svoboda a možnost vlastní volby je to hlavní, co je potřeba pro šťastný život. Zákony, regulace či nějaké osnovy ostatní jen omezují a to je špatně. Každý by si měl ke svému uspokojení dojít vlastní cestou se svým svědomím. 

Jakékoliv uspořádání, pravidla nebo systém jsou v jejich očích odporné a měly by se odstranit. Ovšem nebude ostatním svůj postoj nutit, protože každý má právo na svůj. Nebude dělat nic, co by mohlo ohrozit cizí životy. 
 
Také může usilovat o svrhnutí nějakého diktátorského režimu, případně brát spravedlnost do svých rukou. Hra podle pravidel je nezajímá, důležité je udělat správnou věc. V takovém případě už je poměrně jednoduché se znelíbit autoritám a stát se, i přes dobré záměry, hledaným zločincem. Stejně tak mohou pomáhat kupříkladu nějaké skupině lidí, která je v tom či onom režimu nějak znevýhodněná.
 
Typy
 
1) První typ je více chaotický než dobrý, váží si svobody a věří že ostatní by ji měli mít, aby mohli prosazovat své zájmy. Jejich osobní zájmy jsou, shodou okolností, většinou konat dobro. Konání dobra nevnímají jako povinnost a mohou aktivně bránit komukoliv, kdo se je k tomu snaží přinutit, i když je v sázce mnohé. Nakonec ale stejně doskáčou na pomoc se slovy "stejně jsem to chtěl udělat." Obvykle je obtěžuje, když jsou nazývány hrdiny. Může to být neodolatelný lotr, který sice páchá zločiny aby si pomohl, ale nikdy neublíží nevinnému a pomůže spoustě jiným lidem.
 
2) Dvojka je naopak více dobrá než chaotická. Chce dělat dobro, ale cítí se vůči němu zodpovědně a svoboda je až na druhém místě. V základě věří tomu že dobré srdce je cena za svobodnou duši a budou následovat zákon, pravidla či tradice aby dobru dopomohli, narozdíl od prvního typu. Nejdou vyloženě proti systému a mohou ho přijmout jako nezbytný nebo dokonce dobrý, ale jen málokdy ho nechají vstupovat mezi ně a povinnost konat dobro. Každopádně tím často riskují zásah do práv jiných a mohou se téměř stát extrémisty s dobrými úmysly.
 
3) Typ tři je zapřísáhlý chaoticky dobrému ideálu, bojovník za svobodu, benevolentní anarchista a kdokoliv, kdo cítí že svoboda je dobro a naopak. Většinou věří tomu že lidé jsou od základu dobří a systém je kazí, proto se snaží vytvořit společnost s co nejmenší vládou nebo se snaží položit nějaký zkorumpovaný systém a nahradit ho něčím lepším. Nevěří tomu že lidé se v neorganizované splečnosti promění ve zvířata a v základě je to jejich nejhorší noční můra a udělají maximum proto, aby to tak nedopadlo. Největším rizikem tohoto typu je to, že jejich snaha nemusí dopadnout podle očekávání a mohou stvořit něco horšího než co zlikvidovali.
 
4) Poslední typ si váží jak svobody, tak dobra. Věří v konání dobra a ve svoji svobodnou volbu pro jeho konání, mají zdravý respekt k zásadově dobrým způsobům nebo i jiným metodám šíření dobra. V základě věří tomu že by měli mít takovou možnost konat dobro, s jakou jsou spokojení. Ale uvědomují si že zbytek světa je komplikovanější a jestli je čas pro svobodu nebo dobro už záleží na situaci a budou hledat střední cestu. Snaží se vyvarovat chaoticky dobrému zlozvyku, odsuzovat zásadové věci - ale nejsou vůči němu imunní.

Co vy na to?

Datum: 28.05.2018

Vložil: AlbertAbuRe

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is the central part of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate related is found just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related condition in men younger than 55 years of age. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of most types of prostate infection. It is due to bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition of the particular defect inside the gland along with the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections via other areas from the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal with the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not to determine the cause of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some with the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and will also also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that a couple of ejaculations weekly will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef per week will increase the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to look at to be sure a wholesome prostate is to choose regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you need to opt for prostate examination at least once annually.

Odpovědět

—————

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————