Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19

Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju. Vždycky jsem rád diskutoval (s lidmi, kteří to dovedou) a platí to i teď, nicméně často při diskuzích narážím na další problém (krom argumentačních klamů a rozdílu mezi tvrzením a názorem) a sice jakýmsi "uvažováním uvnitř krabice" a neschopností opustit konkrétní termín a dostat se k tomu, čeho je ten termín projevem, dostat se z krabice ven. Toto je hodně abstraktní, takže to uvedu na příkladu.

Nedávno se u nás v hodině spustila solidní diskuze, kdy jsem dělal ďáblova advokáta sprostým slovům, alespoň tak to nejspíš pro ostatní vypadalo. Ve skutečnosti jsem ale neatakoval "arbitrární pohoršenost lidí nad sprostými slovy," ale zbytečnost existence některých společenských konvencí, z nichž vulgarismy jsou jen jeden z možných projevů. Což jsem se sice snažil naznačovat, ale diskuze vždycky sklouzla zpět k tomu, že kdyby děti mluvily sprostě a nikdo se nad tím nepohoršoval, tak by to bylo strašné. Nikdo ale nevzal v potaz fakt, že kdyby se nikdo nepohoršoval, tak by to strašné nebylo, jelikož by nemělo být pro koho (protože by se nikdo nepohoršoval a dál by se nic nedělo).

Vulgarismy jako takové jsou příkladem arbitrární konvence, tzn. konvence pro konvenci. Když řeknu prdel nebo zadek, má to stejný význam, jedno lidi ale pohoršuje a druhé nikoliv, nicméně po hlubším zamyšlení dojdeme k tomu, že technicky je vlastně úplně jedno, který termín použijeme. Já v té diskuzi chtěl postupně dojít až k vysvětlení zbytečnosti některých konvencí a jen tuto očividnou zbytečnost ostatním "ukázat." Nicméně se to celé zvrtlo v motání se kolem toho, že by to "přece bylo strašné" a otázky na to, jestli s tím i vymizí slušné chování. Neopodstatněné.

Důvodem byl fakt, že zatímco já pracoval s abstraktním pojmem, zastřešující všechny arbitrární konvence a následky jejich změny či odstranení, ostatní pracovali s jejich konkrétním projevem ve formě sprostých slov, mluvili jsme dvěma odlišnými jazyky. Toto je přesně jeden z příkladů, kdy já "odešel z krabice, zatímco ostatní v ní zůstali." Abych vysvětlil co tím myslím, tak přiložím obrázek, na kterém to vysvětlím. 

 

Toto je myšlenková mapa, kde se postupuje od abstraktnějších termínů ke konkrétnějším, je to naprosto esenciální, pokud nechcete aby se vaše diskuze zvrtla v řešení nějaké banality a udržela si široký nadhled. Popravdě je to extrémně oholená mapa, těch šipek by tam bylo mnohem více a různě by se křížily, ale to už by se to zase stávalo méně čitelné, uvedu dvě možné interpretace této mapy, aby si zase někdo nemyslel že to platí pouze pro jedinou věc.

Kruhy = pojmy

Kruh v krabici = konkrétní projev pojmu

Možné vysvětlení A

Ve variantě A budeme s tímto grafem operovat jako s myšlenkovou mapou, která se týká společenských konvencí a jejich konkrétních projevů. Významy jednotlivých kruhů tedy budou následující:

1 (nejabstraktnější) = všechny společenské konvence (funkční i arbitrární, takový termín by obsahoval všechny podmínky pro to, jak musí jakákoliv konvence vypadat, seděl by na všechny, funkční i arbitrární)

1.1 = funkční společenské konvence (tento pojem by obsahoval všechny podmínky pro to, jak musí takové konvence vypadat a co mají splňovat, ale žádnou konkrétní by neuvedl, nicméně by seděl na popis kterékoliv takové konvence)

1.2 = arbitrární společenské konvence (tento pojem by zase obsahoval všechny vlastnosti, které musí arbitrární společenská konvence mít, opět by žádnou konkrétní neuváděl)

1.2.1 = jeden z možných praktických projevů (příkladů) arbitrární konvence, například vulgarismy

1.2.2 = další takový možný projev (příklad), například zákaz nošení pokrývky v hodinách, která úplně nezakrývá obličej

Nyní se to celé zdá jasnější, když je to vidět. Ve výše popsané diskuzi jsem atakoval bod 1.2, celkový koncept takových arbitrárních konvencí, avšak většina lidí zůstala stále u bodu 1.2.1, zkrátka se neposunuli mimo krabici. Takové zakrnění má ale pro diskuzi naprosto katastrofální význam. Pokud totiž pracujete s abstraktím pojmem, uvědomujete si že pokud v něm uděláte malou změnu, tak se i jeho projevy kompletně změní (tzn. příklady). Například já bych tento koncept úplně vyškrtnul, což znamená že vulgarismy a nošení pokrývky hlavy v hodině by přestalo být vnímáno jako nějaká urážlivá věc. Pokud jste na stejné úrovni, dojdete ke stejnému závěru (pokud váš spoludiskutér něco důležitého nepřehlídl), kývnete a jdete po síti dál.

Pokud ne, stane se to, co se dělo v diskuzi, ve které jsem byl já. Většina lidí si neuvědomí že s odstraněným zbytečných konvencí zkrátka vulgarismy vymizí (a všechny ostatní takové konvence) a dál budou na diskuzi nahlížet tak, že vulgarismy = neslušnost (protože přehlídnou, odkud ta neslušnost pochází - tady je vnucena společností) a vy narazíte. Také začnou dělat ukvapené závěry, které vycházejí z pocitů a zjednodušené logiky (například že s tím vymizí slušné chování nebo že předtím-vulgární slova ztratí svoji úlevovou hodnotu). Tyto závěry dělají proto, že namísto aby se opravdu poctivě zamysleli nad celou tou myšlenkovou sítí, tak zůstanou "v krabici" a to, co vy selektivně zvolíte jen na arbitrární konvence, oni aplikují na celou slušnost (oni vidí tyto bubliny jakoby všechny nacpané v té krabici, když odstraníte jednu, pro ně to automaticky znamená i odstranení ostatních - takhle to ale prostě nefunguje), kterou mají s takovými konvencemi asociovanou.

Možné vysvěltení B

1 = jazyk (jeho poslání je vyjadřovat ideje prostřednictvím faktorů, které jsou vnímatelné smysly)

1.1 = psané formy jazyka (tento jazyk využívá pro své vyjádření znaky, vnímatelné zrakem) - všimněte si že to zapadá do té abstraktnější definice

1.2 = mluvené formy jazyka (tento jazyk využívá pro své vyjádření zvuky, vnímatelné sluchem) - taky sedí

1.2.1 = psaná němčina

1.2.2 = psaná čeština

Vidíte? Jen jdu od abstraktnějších termínů po konkrétnější, docela často dávám před slovíčka předponu "meta," čímž myslím posun o úroveň "za krabici."

Epické shrnutí

 
Když se snažíte diskutovat, snažte se vždy mluvit čitelně (pokud jste ten, kdo představuje abstraktní postoj) a opatrně a postupně ho spoludiskutérovi vysvětlujte. Ukazujte mu spoje a jakou paseku v nich nadělá změna či odstranění některého z nich.
 
Pokud jste naslouchající, nechte dokončit myšlenku a snažte se odpoutat od konvenčního uvažování, na abstraktní koncepty je opravdu úplně k ničemu a je někdy dost frustrující.

—————

Zpět


Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————