Neutrální Dobro, "Hrdina"

Neutrálně dobré bytosti si cení jak pořádku a pravidel, tak osobní svobody. Věří že nějaká regulace je důležitá, ale ne pokud je jí příliš. Na druhou stranu přílišná svoboda se může zvrtnout a narušit jak fungování společnosti jako celku, tak i obrátit některé původně dobré nebo neutrální bytosti na zlou stranu. 
 
Někdy jsou v rámci dobra, které je pro ně primární, nuceni operovat mimo zákon či jiné regulace. Obyčejně se ale budou snažit jednat v rámci pravidel. 
 
Toto je zkrátka ten dobrý člověk nebo rovnou hrdina, kterému jde jen o blaho všech a pokud to jde, tak i podle pravidel. Pomůže každému bez rozdílu a to nejlépe jak dovede.
 
Svoboda a životní jistoty ostatních kreatur jsou v jejich očích to nejdůležitější a opovrhují všemi, kdo jim to odpírá. To ovšem neznamená, že se nebudou bránit v případě, že budou napadeny. 
 
Tyto bytosti nebudou upřednostňovat zájmy skupiny před zájmy jednotlivců. Všichni jsou posuzováni stejně a mají rovnou hodnotu. A ačkoliv nejsou až tak individuální jako chaoticky dobré bytosti, mohou pracovat jak o samotě, tak ve skpupině. Nevěří ovšem tomu, že práce ve skupině by byla vždy efektivnější než výkon jednotlivce.  
 
Typy
 
1) Prvním typem jsou ti, kteří jsou pasivně dobří. Mají normální život se vším všudy, ale budou konat dobro když se naskytně situace. Pomohou komukoliv, koho potkají a bude pomoc potřebovat, potom se vrátí zpět do normálního života. Většinou jsou milí ke svým přátelům, známým a rodinnému kruhu, ovšem nemají problém s pomáháním cizincům. Mohou i dělat dobrovolně dobročinné práce, pokud je to uspokojuje. Na druhou stranu nevidí dobro jako životní koncept, je to zkrátka jen povinnost nebo přirozená povaha. Pomohou tam, kde je to potřeba a vrátí se domů.
 
2) Druhým typem jsou ti, kteří jsou aktivně dobří. Dobro je pro ně ideál a věnují svůj život jeho šíření, je to jedna z nejdůležitějších věcí pro ně, někdy ta nejdůležitější. Věří v konání toho, co je správné a mohou pro to obětovat i kus svého pohodlí nebo osobní spokojenost. Tento typ chce dělat dobro, jít ven a prožít dobrodružství, kdy bude bojovat se zlem a napravovat cizí křivdy. Ovšem může být nepřipravený na krutou realitu, která tam venku čeká, ačkoliv to je pravděpodobně rozhodí jen na chvíli, svých ideálů se jen tak nevzdají. Případně budou považovat aktivní konání dobra za svoji povinnost, což je nedělá zásadovými, budou konat dobro nezávisle na tom, jestli jsou ve hře ještě nějaká pravidla či zákony.

Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————