Neutrální Zlo, "Padouch"

V zájmu neutrálně zlých bytostí jsou zkrátka ony samotné a jejich zisk. Pokud je třeba, budou spolupracovat s ostatními, stejně jako mohou pracovat samostatně. Jediné co je zajímá je dostat se vpřed. Pokud mají rychlou možnost zisku, ať už je legální, pochybná nebo jasně ilegální, chopí se jí. 
 
Toto je ten nelítostný, chladnokrevný padouch, který využije všech dostupných možností aby si přilepšil. Pokud je třeba, může konat i dobro, ale pouze pokud je to pro něj nějak výnosné, nikdy z vlastního přesvědčení nebo na základě svědomí. Také může být zbabělý a zasazovat jen rány do zad.
 
Ačkoliv nemají onen každý-za-sebe přístup chaoticky zlých bytostí, nemají problémy s podvedením nebo jiným znevýhodněním svých přátel, rodiny či skupiny pro svůj osobní zisk. Jejich oddanost je založená na síle a majetku, takže lehce přijmou úplatky.
 
Jde jim zkrátka jen o sebe a jejich osobní blaho, kdo při tom utrpí už je nezajímá. Vyberou si tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu k naplnění svých cílů. Pokud neutrálně zlá bytost může použít pravidla, zákon či tradice proti těm, kteří jí stojí v cestě, udělá to. Pokud je bude muset ze stejného důvodu porušit, udělá to také. Jediná důležitá věc pro ně je získat co chtějí. Pravidla, zásady a zákony jsou nástroje, které se používají proti ostatním, stejně jako jejich smysl pro čest.
 
Jsou zkrátka prohnaní, využijí slabých aby si pomohli. Zničí slabochy, kteří pomáhají potřebným a šíří tak "dobro." Cení si pouze těch, kteří jsou schopni jim nějak přilepšit a to po tak dlouhou dobu, dokud může toto přilepšování trvat. 
 
Typy
 
1) Tento typ je nemorální a páchá zlo aby si přilepšil, nejde mu vyloženě o to škodit druhým. Dělá to kvůli moci nebo penězům, ale motivy jako pomsta či sadistické choutky většinou vynechávají, považují je za barbarské a neprofesionální. To ovšem neznamená že před takovým chováním zastaví svého šéfa či kumpány a v případě že to bude nutné, jsou sami připraveni zabíjet děti nebo praktikovat to nejohavnější mučení. Takhle by se choval kdokoliv, kdo by byl původně skutečně neutrální, ale chyběla mu empatie a veškerý soucit. Tento typ buď nerozumí rozdílu mezi dobrým a zlým nebo mu rozumí, ale vybere si stejně zlo, což ospravedlňuje často jako "nutné zlo." Případně dobro a zlo nepovažují za podstatné.
 
2) V kontrastu k prvnímu typu je tento nemorální a zkrátka zlosyn. Egoistický, sadistický a sobecký, chápou rozdíl mezi dobrem a zlem (alespoň teoreticky) a nadšeně si vyberou zlo. Tohle je však nedělá chaoticky zlými, jelikož se rádi baví jak organizovaným, tak chaotickým rozséváním zla. Páchají zlo pro pobavení a rádi to ospravedlňují otázkami jako "co je to zlo?" Nebo jsou prostě jen zlí z povolání a rádi se pochlubí všemi ohavnými činy, které provedli nebo provést plánují.
 
3) Trojka je na druhou stranu extrémně egocentrický typ, který věří tomu že on je ten hrdina a zlo buď neexistuje nebo je to cokoliv, co se mu nelíbí. Sice vidí že zbytek světa na ně má tak nějak jiný názor, ovšem tyto morální hodnoty jsou podle nich pro nižší smrtelníky a budou se jimi řídit pouze, když se jim to hodí. Často jsou to namyšlení elitáři, kteří jsou přesvědčení že skutečný hrdina (ne v jejich očích) ničí jejich plány z čiré závisti, ignorance nebo protože nechápe skutečný význam altruismu. Se zbytkem lidí jednají nadřazeně, protože ti jsou tu přeci jen proto aby je bezmezně obdivovali nebo jim sloužili, jim a případným jejich téměř-rovným oponentům. Jiní zase věří tomu že lidé jsou naprostá špína, od které se časem kompletně odříznou, jelikož taková špína není hodna jejich společnosti. Ti horší se zase rozhodnou je z tohoto zatracení vysvobodit smrtí pro ně všechny. Tento typ je schopný dělat ty nejhorší činy a vraždit po stovkách pro zábavu, on to však jako zlo nevnímá, je přeci hoden takových činů.
 
4) Poslední typ je zapřísahlý zlu a hodlá ho šířit všude tam, kudy projde (případně smrt, chudobu, nemoci, cokoliv tomu podobného). Může sloužit Bohovi Zla, snažit se uskutečnit nějaký velice zlý plán nebo je ten nejoddanější člen Kultu Zla. Stejně tak se bude snažit překazit veškeré dobré úmysly a zaplete se hrdinovi do cesty kdykoliv, kdy bude mít příležitost. Jiní mohou mít k takovému páchání zla politické či filozofické důvody, případně mají vymyté mozky nebo jsou to zkrátka extrémní nihilisti. I přes tyto pseudo-sebe-ospravedlňující podlézavé důvody je tento typ stejně egocentrický jako ostatní neutrálně zlé typy. Může dokonce věřit tomu že je ve svém kultu vyvoleným a ostatní jeho členy vnímá jako pěšáky pro svoji hru či nenáviděné rivaly. Ačkoliv je někdy zobrazován komicky, tak tento typ je pravděpodobně ze všech neutrálně zlých ten nejnebezpečnější, nepáchá totiž zlo pro sebe ale zlo pro zlo samotné.

Co vy na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————