9 Přesvědčení

 
 
Problematikou devíti přesvědčení se zabývám už poměrně dlouho. Nenašel jsem nikde jejich detailní rozpis a vysvětlení v češtině, takže to vezmu do svých rukou. Většinu informací budu čerpat z easydamustv tropes a vlastní hlavy. 
 
Devět přesvědčení bylo původně vytvořeno pro slovní RPG hru Dungeons & Dragons. Tento systém se ovšem dá aplikovat i na literaturu, film a mnohé další, reprezentuje etický a morální přístup bytosti.  
 
Morální (svislá) osa
 
Dobrem se rozumí pomoc, ochrana a podpora slabších, nevinných a méně šťastných. Na tom, jestli se jedná o záchranu města před katastrofou nebo vhození slušného obnosu peněz bezdomovci do klobouku, už nezáleží. Nic jako "míru dobra" tento systém neřeší.
 
Neutrální bytosti nebudou bezdůvodně pomáhat cizím, ale respektují jejich právo na život a nebudou jim proto nijak škodit nebo jinak ubližovat. Pokud k tomu ovšem nedostanou důvod.

Zlo obnáší ubližování ostatním, či jejich znevýhodnění nebo fyzickou likvidaci. Ať už za účelem zisku, sportu nebo zkrátka kvůli zábavě. Podobně jako u dobra, je jedno zda-li se jedná o masové vraždění nebo školní šikanu. 
 
Etická (vodorovná) osa
 
Zásadovost znamená smysl pro čest, spolehlivost, respekt vůči autoritám či vlastním pravidlům. Na druhou stranu může obnášet tvrdohlavost, lpění na nesmyslných tradicích či neschopnost se přizpůsobit změnám. V angličtině je označena slovem Lawful, které se překládá poměrně nešťastně jako zákonné, což ovšem nesedí na všechny podtypy bytostí s touto částí přesvědčení. Zásadové bytosti totiž nemusí respektovat ani jeden zákon, ale mohou mít vlastní kodex pravidel.
 
Neutralita značí sice respekt vůči pravidlům či autoritám, na druhou stranu pokud je třeba, taková bytost nemá problém s jejich neuposlechnutím či porušením. Narozdíl od chaotických bytostí, neutrální nejdou proti systému a pravidlům, dělají zkrátka to, co je pro ně momentálně nejvýhodnější.
 
Chaos je označením pro svobodu, adaptibilitu, flexibilitu a nepředvídatelnost. Na druhou stranu může zahrnovat i lehkomyslnost, nenávist vůči autoritám či pravidlům, nesmyslné činy a nezodpovědnost. Chaotické bytosti si nejvíce váží své osobní svobody, zda-li je zajímá i ta cizí už záleží na druhé části jejich přesvědčení.
 
Možné kombinace
 
Výše uvedené části přesvědčení lze kombinovat devíti způsoby. Níže popíšu typický charakter toho či onoho přesvědčení, detailní rozpis a více informací najdete v příslušné podstránce. Je nutné mít na paměti že povahy jsou různé, každý den jsme jinak naladění a také máme odlišné hranice pro dobro a zlo. Dvě bytosti sdílející stejná přesvědčení proto mohou být naprosto odlišné. U každého z nich jsem také uvedl přezdívku, některé jsou překlad té původní.
 
Zásadové Dobro, "Rytíř"
 
Zásadově dobrá bytost jedná přesně tak, jak by se od dobrého charakteru očekávalo. Kombinuje boj proti zlu či pomoc potřebným s disciplínou, ctí a spolehlivostí. Ať už jedná pod cizím vedením či se řídí vlasními pravidly, nenávidí nespravedlnost a když zůstane zlo nepotrestáno.
 
Zásadové Dobro je nejlepší přesvědčení v tom, že kombinuje čest se soucitem. Ale může být nebezpečné, jelikož omezuje svobodu a kriminalizuje prospěchářství.
 
Neutrální Dobro, "Hrdina"
 
Neutrálně dobrá bytost dělá přesně to nejlepší, co dělat může. Zkrátka pomáhá ostatním, může se řídit pravidly nebo být pod něčich vedením, ale necítí se jim plně poddaná.
 
Neutrální Dobro je nejlepší přesvědčení v tom, že znamená čirou dobročinnost bez zaujetí pro nebo proti pořádku, pravidlům či zákonům. Ale může být nebezpečné, jelikož jeho pomoc slabším a potřebným je vykoupena omezením těch skutečně silných a schopných.
 
Chaotické Dobro, "Rebel"
 
Chaoticky dobrá bytost dělá to, co považuje za správné a provádí to po svém, ovšem je milá a benevolentní. Věří v dobro a spravedlnost, ale nebere v potaz pravidla, pořádek či zákony. Považuje je za zbytečná omezení v dobročinnosti, nenávidí když jiní říkají ostatním co mají dělat a omezují jejich svobodu. Následuje svůj vlastní morální kompas, který ačkoliv je dobrý, nemusí být v souladu s očekáváním zbytku společnosti. 
 
Chaotické Dobro je nejlepší přesvědčení v tom, že kombinuje svobodnou duši a dobré srdce. Ale může být nebezpečné, jelikož narušuje pořádek ve společnosti a trestá prospěcháře.
 
Zásadová Neutralita, "Soudce"
 
Zásadově neutrální bytost jedná tak, jak jí zákon, tradice či osobní kodex nařizuje. Pořádek a organizace jsou pro ni klíčové. Může věřit v osobní pravidla, zásady či tradice a žít podle nich. Stejně tak může věřit v pořádek pro všechny a být součástí organizovaného celku.
 
Zásadová Neutralita je nejlepší přesvědčení v tom, že znamená čest a spolehlivost bez prosazování dobra či zla. Ale může být nebezpečné, jelikož se snaží o eliminaci svobody, rozdílu a volby, ať už vlastní či v rámci společnosti.
 
Skutečná Neutralita, "Vyrovnaný"
 
Skutečně neutrální bytost jedná tak, jak se jí zrovna zdá nejlepší. Necítí potřebu pro dobro, zlo či zásady nebo chaos. Většina skutečně neutrálních bytostí své přesvědčení zkrátka neřeší, než že by se mu cítily oddány.
 
Na druhou stranu, některé bytosti v dobru, zlu, řádu a chaosu vidí nebezpečné extrémy a tak si tuto zlatou sřední cestu vybraly jako tu nejvyváženější.
 
Skutečná Neutralita je nejlepší přesvědčení v tom, že znamená přirozené jednání bez předsudků nebo nutkání. Ale může být nebezpečné, jelikož znamená apatii, lhostejnost a nedostatek oddanosti.
 
Chaotická Neutralita, "Nomád"
 
Chaoticky neutrální bytost je individualista především. Velmi si cení své svobody, ale nebude chránit nebo omezovat svobodu cizích. Nenávidí autority, vyhýbá se zákazům a zpochybňuje tradice. Takový charakter může dokonce dočasně zaujmout postoj jiného z devíti přesvědčení. Ačkoliv je nepředvídatelný, jeho chování nemusí být úplně náhodné. Neskočí z mostu místo toho, aby ho přešel.
 
Chaotická Neutralita je nejlepší přesvědčení v tom, že znamená skutečnou svobodu a to jak od dobra či zla, tak od očekávání ostatních. Ale může být nebezpečné, jelikož se snaží rozvrátit veškerý řád, harmonii a podkopává autority.

Zásadové Zlo, "Diktátor"
 
Zásadově zlá bytost si bere co chce v rámci osobních pravidel, zákonů či tradic, ovšem nezajímá ji kdo při tom utrpí. Zajímá ji loajalita, tradice a pořádek, avšak nerespektuje hodnoty jako svoboda, důstojnost či život. Hraje podle pravidel, ale bez slitování a soucitu. Respektuje hierarchii a ačkoliv chce vládnout, je připravena sloužit. Neposuzuje ostatní podle jejich činů, nýbrž podle rasy, náboženství, původu nebo postavení ve společnosti. Nenávidí neposlušnost nebo porušování slibů.
 
Některé zásadově zlé bytosti mají osobní tabu, kupříkladu nezabíjet děti (pokud se tomu dá nějak zabránit) nebo nezabíjet chladnokrevně (obvykle pro to mají poskoky). Věří, že tyto zásady je staví nad padouchy bez zásad.
 
Jiné zásadově zlé bytosti vnímají zlo podobně, jako vnímají Zásadové Dobré postavy dobro, považují se za jeho stoupence a šiřitele. Případně mohou sloužit nějakému Zásadově Zlému pánovi.
 
Zásadové Zlo je nejlepší přesvědčení v tom, že kombinuje čest s prospěchářstvím. Ale může být nebezpečné, jelikož reprezentuje metodické, záměrné a často úspěšné zlo.
 
Neutrální Zlo, "Padouch"
 
Neutrálně zlá bytost dělá cokoliv, co jí projde. Zajímá se jen o sebe a není jí líto těch, kterým ublíží, či je podvede, zabije nebo jinak znevýhodní. Ať už kvůli zisku, sportu nebo zálibě. Nechová žádné iluze o tom, že by ji zásady, zákony či nějaká osobní pravidla dělala lepší. Na druhou stranu nemá onu výbušnou neklidnou povahu nebo touho po konfliktu, kterou má chaoticky zlá bytost.
 
Některé zeutrálně zlé bytosti vnímají zlo jako ideál a páchají zlo pro zlo samotné. Takové bytosti jsou většinou součástí tajných zlých společností.
 
Neutrální Zlo je nejlepší přesvědčení v tom, že umožňuje zvýhodňování sebe sama bez ohledu na ostatní. Ale může být nebezpečné v tom, že prosazuje čisté zlo bez jakékoliv cti.
 
Chaotické Zlo, "Ničitel"
 
Chaoticky zlá bytost jedná tak, jak ji nutí její chamtivost, nenávist a touha po destrukci. Je výbušná, krutá, nahodile násilná a nepředvídatelná. Pokud zkrátka nemůže dostat co chce, je nelítostná a brutální. Pokud je zrovna odhodlána šířit zlo a chaos, je ještě horší. Její plány jsou však většinou zmatené a jakákoliv skupina, do které se přidá nebo vytvoří, je špatně organizovaná. Chaoticky Zlé bytosti lze donutit ke spolupráci jen silou a jejich vůdce zůstane tak dlouho, dokud vydrží mařit plány na své svrhnutí či vraždu.

Chaotické Zlo je nejlepší přesvědčení v tom, že kombinuje prospěchářství s absolutní svobodou. Ale může být nebezpečné, jelikož se snaží ničit nejen krásu a život, ale i řád na kterém krása a život závisí.

Co vy na to?

Datum: 08.07.2017

Vložil: Smithk865

Titulek: John

Wow, this article is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to convey her. aedkfcbkcgkkcggc

Odpovědět

—————

Datum: 06.08.2015

Vložil: stanley

Titulek: a

Dobro ani zlo není, je to subjektivní. To co na jednom místě planety je správné. Může být na jiném konci špatné. Stejně tak to funguje i v čase.

Odpovědět

—————

Datum: 29.08.2015

Vložil: The Prankster

Titulek: Re: a

Je to subjektivní, nicméně tady je jasně stanoveno s čím se bude v tomto případě operovat jako se zlem a s čím jako s dobrem.

Odpovědět

—————

Datum: 04.03.2015

Vložil: Spajdy

Titulek: PT

Jé, přesně tohle rozdělení přesvědčení bylo i v legendární hře Planescape: Torment :) Podle toho, jak hráč postavu rozvíjel, se měnilo i její přesvědčení, a v průběhu hry šlo dosáhnout všech 9 typů. A krásně sedí i na realitu. Ovšem já mám "problém" s tím, že nejsem pořád v jedné kolonce, ale občas přebíhám :D

Odpovědět

—————

Datum: 12.03.2015

Vložil: The Prankster

Titulek: Re: PT

Je skoro nemožné se držet jen v jedné kolonce, vývoj postavy nebo člověka s sebou dost často nese i změnu přesvědčení.

Odpovědět

—————

Základy myšlení

Outside-The-Box: Jdeme ven z krabice.

10.04.2016 14:19
Od doby co jsem napsal poslední článek (nepočítaje samorecenzi Schoolloutu) uplynula značná doba, to už tak se mnou bývá. Ale rovnou k věci, za tu dobu jsem objevil (a vyblil) nějaké nové koncepty a ponořil se ještě hlouběji do světa absurdních, abstraktních a hraničních představ, jak já to miluju....

—————